Iparág/szektor
IT részleg mérete
Kiemelt technológiák és módszertanok
Munkavégzéshez szükséges nyelv

Bemutatkozás

A MOL csoport több mint 75 éves tapasztalattal rendelkező nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, amely három földrész mintegy 30 országában van jelen 25 000 fős munkaerejével. Összesen négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban – melyek mindegyike a régió kiemelkedő vállalatai, Közép- és Délkelet-Európában pedig közel 2000 töltőállomással rendelkezik.

A MOL csoport egy integrált, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, budapesti központtal, mely 25 000 fős nemzetközi és dinamikus munkaerejével, három földrész több mint 30 országában van jelen, és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL kutatási és termelési tevékenységét több mint 75 éves szénhidrogén-ipari tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet és 13 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. A MOL-csoport négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig több mint 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 10 országában.

A MOL csoport fő tagjai: Magyarországon a MOL Magyarország, Szlovákiában a Slovnaft, Horvátországban az INA, melyek mindegyike a régió kiemelkedő vállalatai, és amelyek együtt tökéletes alapot nyújtanak a csoport további növekedéséhez, jelentős mértékben hozzájárulva a nemzetközi olaj- és gázipar terén elért sikerekhez.

A MOL Magyarország a MOL-csoport tagja, hazánk és a régió gazdaságának meghatározó szereplője, tevékenysége az ellátási lánc összes elemére kiterjed. A vállalat és jogelődje közel 80 éve végez szénhidrogén-kutatást és kitermelést Magyarországon. Százhalombattai finomítója évente 1,2 millió tonna benzint és 3,5 millió tonna gázolajat gyárt. Jelenleg 364 MOL benzinkút üzemel az országban és további 109 (Agip) kút integrálása folyamatban van. A MOL Magyarország jelen van a műanyag-feldolgozó iparágban is. A tiszaújvárosi MOL Petrolkémia több mint négy évtizede állít elő versenyképes minőségű alapanyagokat és vezető helyet foglal el a régió petrolkémiai iparában. A MOL-csoporton belül a MOL Magyarország felelős a csoport romániai, szlovéniai és szerbiai működéséért is.

A MOL IT feladata a MOL-csoport szervezetek támogatása közvetett és közvetlen információs, informatikai, telekommunikációs szolgáltatások és megoldások biztosításával és menedzselésével. Az informatika két nagy területe a fejlesztési központ és az informatikai üzemeltetés, mely között az átjárás biztosított megfelelő szakmai felkészültség/nyitottság mellett:

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK:

A MOL IT Fejlesztési Központjában több mint 100 IT fejlesztő és szakértő dolgozik azon, hogy a MOL-csoport által használt vállalati alkalmazásokat továbbfejlessze, illetve új megoldásokat vezessen be az üzletmenet támogatására.

 1. SAP Fejlesztési csapat: A fejlesztőközponton belül összesen 45-50 fő foglalkozik SAP alkalmazásfejlesztéssel, közülük 20-25 fejlesztő az SAP központi alkalmazásfejlesztési csapat részeként, akik a MOL-csoport SAP rendszereinek továbbfejlesztését végzik értékesítés, logisztika, CRM, anyaggazdálkodás, beszerzés, raktárkezelés, karbantartás, dokumentumkezelés és HR folyamatok terén. Az SAP-ban leképzett üzleti folyamatok jelentős része a csapatunkhoz kapcsolódik, így munkánk során az SAP SD/LE, MM, WM, PM, DMS és HR modulok, illetve SRM és CRM rendszerek fejlesztéséhez szükséges technológiákat használjuk. Munkánk során SAP customizing és konfigurációs eszközöket, illetve ABAP fejlesztői tool-okat használunk, emellett fontos szerepet kapnak a Java-alapú technológiák is pl. a WebDynPro fejlesztések során.
 2. Kiskereskedelmi és kártya alkalmazás fejlesztési csapat: A 12 főből álló fejlesztési csapat elsődlegesen a kiskereskedelmi üzletág üzleti igényeivel foglalkozik, és több mint 12 kapcsolódó rendszer fejlesztéséért felel, hogy az üzleti igényeket a lehető legeredményesebben és leghatékonyabban tudják kiszolgálni. A központi flottakártya rendszerek és az EFT terminálok a MOL-csoportban szabványosított egységes IT rendszerek, ezekkel több mint 10 országban lehetővé téve a költséghatékony és optimális üzemanyagkártya és bankkártya elfogadást. A retail fejlesztési csapat fókusza elsődlegesen a magyar működésre irányul, és felügyeli a töltőállomási kasszarendszer és kapcsolódó háttérrendszerek fejlesztéseit. Emellett azonban csoportszintű IT alkalmazások és rendszerek is hozzájuk tartoznak, mint például a MOL-csoport egységes hűségkártya megoldása. A csapathoz tartozó rendszerek jellemzően a MOL számára egyedileg fejlesztett vagy erősen testre szabott alkalmazások.
 3. Alkalmazás fejlesztés és rendszerintegráció csapat: a 10 főből álló csapat főként rendszerintegrációval (elsősorban SAP és az ahhoz kapcsolódó rendszerek integrációja) és egyedi üzleti alkalmazások fejlesztésével foglalkozik Java és .NET technológiákat alkalmazva. A fejlesztőcsapat felel továbbá a mobil- és webfejlesztésekért, valamint a cloud megoldások integrálásáért a MOL-csoportban. A vállalat összes üzleti és funkcionális területei számára biztosítunk egyedi megoldásokat, melyek jellemzően workflow fejlesztések és az igény komplexistásától függően SharePoint vagy IBM BPM platformon kerülnek leszállításra. Alapvetően agilis projektmódszertant alkalmazunk az alkalmazás- és mobilfejlesztések esetében, a rendszerintegrációs feladatokra pedig a vízesés modell szerint dolgozunk, mivel ezek nagyrészt SAP projektekhez kapcsolódnak.
 4. Projekt csapat: A PMO feladata az IT projektekhez kapcsolódó projektmenedzsment szolgáltatások biztosítása. Ide tartozik a projektek teljes életciklusára vonatkozóan IT oldali projektmenedzserek allokálása, valamint a projektmenedzsment módszertani elemek, eszközök biztosítása és azok betartatása. Portfóliónkba egyaránt tartoznak ERP (Navision, SAP IS-Oil – FICO, MM, SD, PM – BI, CRM, HR stb.) implementációs projektek, infrastrukturális (szerver, hálózat, storage stb.) beruházásokhoz kapcsolódó projektek, illetve egyéb üzleti és iparági alkalmazások fejlesztése, implementációja során felmerülő projektmenedzsment feladatok. Belső, saját módszertant követünk, ami a kapcsolódó területek és folyamatok figyelembevételével, vállalat-specifikusan került kialakításra, azonban nemzetközileg elismert projektmetodológiákon alapul. Alapvetően waterfall módszertan szerint dolgozunk, de egyes projekteken agile metodológiát is alkalmazunk. A módszertani ismeretek terjesztése, oktatása, és azzal kapcsolatos támogatás nyújtása a társ-szervezetek által vezetett IT projektek esetén szintén a PMO feladata. Központilag mi követjük a teljes IT projekt portfoliót, kimutatásokat készítünk a csoportszintű menedzsment felé és koordináljuk a teljes MOL IT Fejlesztési Központ belső erőforrás-tervezését.

ÜZEMELTETÉSI TERÜLETEK:

Az üzemeltetési területen közel 200 kollégánk dolgozik az alábbi 3 nagy területen:

 1. Az infrastruktúra üzemeltetés feladata, hogy a MOL informatikai stratégiájában meghatározottak szerint, a professzionális informatikai szolgáltatásokhoz szükséges alapinfrastruktúrát biztosítsa olyan minőségben, rendelkezésre állással és biztonsági szinten, ahogy azt az üzleti partnerek a vásárlók minőségi kiszolgálásához szükségesen definiálják. A munkatársak az üzemeltetési feladatokat ITIL szabvány felhasználásával végzik, amelyet folyamatosan fejlesztenek. A rendszereket az üzleti igények alapján, korszerű technológia felhasználásával alakítják ki és üzemeltetik. Az infrastruktúra üzemeltetés 3 fő területen végzi a munkáját, amelyek az irodai, a központi és a hálózati infrastruktúra.

1/a. Az irodai infrastruktúra üzemeltetés feladata, hogy az irodai tevékenységet végző kollégák napi munkavégzéséhez szükséges általános irodai infrastruktúrát biztosítsa, úgy mint asztali környezet, Windows rendszerek, fájl elérés, portálok, adatbázisok, stb.

1/b. A központi infrastruktúra üzemeltetés feladata, hogy a MOL adatközpontjait, kommunikációs helyiségeit és az abban elhelyezett eszközöket és rendszereket, úgy mint szerverek, mentési rendszerek, Unix, Linux és Oracle környezet, stb. és a monitoring rendszert üzemeltesse.

1/c. A hálózati infrastruktúra üzemeltetés feladata, hogy a MOL teljes telekommunikációs hálózatát (WAN/LAN/Wifi), szolgáltatásait (call center, levelezés, online kommunikáció, stb.) és azok biztonsági rendszereit (tűzfal, tartalomszűrés, stb.) üzemeltesse.

 1. Végfelhasználói szolgáltatások: Ahogy a nevében is benne van, fő fókuszterülete az üzleti felhasználók IT szolgáltatásainak a megfelelő minőségi biztosítása. 3 fő területe van, az IT Ügyfélszolgálat , az IT Eszközmenedzsment, a harmadik pedig a Végfelhasználói Szolgáltatások.

2/a. Az IT Ügyfélszolgálat egycsatornás 24/7-es elérhetőséget biztosít a vállalat belső ügyfeleinek. Fő tevékenységi köre a felhasználók informatikai problémáinak a megoldása, vagy a megfelelő megoldó csoportokhoz való továbbítása, illetve az IT igények kezelése. A klasszikus Service Desk tevékenységeken kívül az ügyfélszolgálat IT operátori feladatokat (szerverek újraindítása, különböző kivonatok és adatok betöltése) és monitorozó feladatokat is ellát. Fontos része a Kiskereskedelmi ügyfélszolgálat, amely a magyarországi töltőállomások első szintű IT kiszolgálását, és emellett az ügyviteli kiszolgálását is végzi, szintén a nap 24 órájában. A felhasználók 3 csatornán keresztül tudják elérni az ügyfélszolgálatot, a telefonos elérhetőségen kívül webes bejelentőn és e-mailen. A belső IT folyamatok egy központi Service management rendszerben kerültek kialakításra, jelenleg ezt a funkció a HP Service Manager tölti be, ezen keresztül van nyomon követve mind az igénykezelés, mind pedig az incidenskezelés. A 24/7-es elérhetőséget egy belső üzemeltetésű központi Cisco Call Center biztosítja. Az IT Ügyfélszolgálat az IT központi kommunikációs csatornája.

2/b. Az IT Eszközmenedzsment biztosítja a vállalat számára az informatikai eszközöket. Felelős az informatikai eszközök, szoftverek és ezek licenceinek a nyilvántartásáért. A végfelhasználók által használt eszközökön kívül (notebook, PC, projektor, mobiltelefon nyomtató) a géptermi eszközök nyilvántartásáért és a központi eszköztárért (CMDB) is felel. Felelős az eszközök beszerzéséért és a raktári készlet optimalizálásáért. A HP Service Manager CMDB-jét használja a vállalat jelenleg, amely összeköttetésben áll a legtöbb MOL-os vállalatnál használt SAP rendszerrel. A licencnyilvántartás központi eszköze a ZENworks Asset Management rendszer, amely képes mind a szervereken, mind pedig az eszközökön telepített licenceket követni. Fontos feladata a szervezetnek még a mobilszolgáltatás és a központi nyomtatás biztosítása.

2/c. A Végfelhasználói Szolgáltatások szakterület feladata IT alap folyamatainak optimalizálása, kialakítása a felhasználói igények minél jobb kiszolgálása érdekében. Felelős a központi Service Management rendszer folyamataiért, elsősorban az igény-, incidens és problémakezelés folyamatainak a működésért. Ezen kívül felelős minden olyan folyamatért, amely direktben hatással van a felhasználói kiszolgálásra. Felelős a felhasználók megfelelő IT információkkal kapcsolatos tájékoztatásáért az alapvető irodai szoftverek/alkalmazásokkal kapcsolatos képzések szervezéséért.

 1. Vállalati alkalmazás üzemeltetés magában foglalja az ERP alkalmazások, valamint az ipari alkalmazások üzemeltetését is. Több mint 500 alkalmazást üzemeltetünk, alapvetően ipari és Corporate bontásban. Technológiát illetően dolgozunk a hagyományos ERP megoldásokkal (SAP, Microsoft Navision, IBM BPCS) valamint ún. dobozos vagy egyedi fejlesztésű, személyre szabott termékekkel.
 2.  A MOL IT Transformation Management területe a MOL IT belső működésének átalakításával foglalkozik, amely egyrészt vonatkozik:

– a MOL IT szolgáltatáskatalógusának és a hozzá tartozó fejlesztéseknek, folyamatoknak az implementálására

– a MOL IT-ra, a releváns ITIL folyamatok bevezetésére/change management-re

– az SDC, illetve group szintű folyamatok MOL IT folyamatokkal való összekapcsolására – end to end folyamatok a projekt és portfólió folyamatok területén.

A MOL több telephelyen van jelen Magyarországon, így nehéz egyetlen egységes szervezeti környezetet leírni. Megjelenik általános irodai környezet, de az open office is. Flexi place és flexi time lehetőségekkel igyekszünk munkatársaink számára a rugalmasságot biztosítani, indokolt esetben a távmunka lehetősége is biztosított lehet. Értékeink között nagyon fontosnak tartjuk a csapatmunkát, ezt nemcsak a közvetlen napi munkában tartjuk fontosnak, hanem a vállalatban működő szakértői és vezetői utánpótlás programok során is kiemelt részt foglal el a csapatban történő projektmunka.

Vállalati szintű rendezvényekkel is segítjük, hogy a munka mellett a magánélet és a kikapcsolódás is helyet kapjon a mindennapokban. A vállalat családi napokat, karácsonyi koncertet szervez, ezentúl nyílt napokat is, mely során a családtagoknak is lehetőségük van a kollégák munkai életébe betekintést nyerni.

Jövőképünk

A MOL Magyarország motorja. Kutat, értéket teremt, energiát ad hazánknak, otthonunknak; megbízhatóan és kiszámíthatóan szolgálja a gazdaság működését, hozzájárul Magyarország előremozdításához.

Küldetésünk

Kutatunk, termelünk, értéket állítunk elő, kiszolgáljuk ügyfeleink energiaigényeit. Hatékonyan, versenyképesen, fenntartható módon működtetjük a MOL-t. Útitársad vagyunk az élet minden területén.

A MOL több telephelyen van jelen Magyarországon, így nehéz egyetlen egységes szervezeti környezetet leírni. Megjelenik általános irodai környezet, de az open office is.

Flexi place és flexi time lehetőségekkel igyekszünk munkatársaink számára a rugalmasságot biztosítani, indokolt esetben a távmunka lehetősége is biztosított lehet. Értékeink között nagyon fontosnak tartjuk a csapatmunkát, ezt nemcsak a közvetlen napi munkában tartjuk fontosnak, hanem a vállalatban működő szakértői és vezetői utánpótlás programok során is kiemelt részt foglal el a csapatban történő projektmunka.

Vállalati szintű rendezvényekkel is segítjük, hogy a munka mellett a magánélet és a kikapcsolódás is helyet kapjon a mindennapokban. A vállalat családi napokat, karácsonyi koncertet szervez, ezentúl nyílt napokat is, mely során a családtagoknak is lehetőségük van a kollégák munkai életébe betekintést nyerni.

Legfontosabb értékeinknek a bizalmat, a kiválóságot, az innovációt, a csapatmunkát és a fenntarthatóságot tekintjük.

A fenntartható fejlődést – ezen belül a társadalmi felelősségvállalást, az esélyegyenlőség érvényesülését – alapelvként kezeli vállalatcsoportunk. Egy olyan szemléletet jelent ez számunkra, amely működésünk egészét áthatja.

Figyelmünk középpontjában a fenntarthatóság áll. 2008 óta integrált üzleti jelentést teszünk közzé, melynek része az éves fenntarthatósági teljesítményünk összefoglalója is.

A cégcsoport a fenntarthatóságnak 3 fő dimenzióját különbözteti meg: a gazdasági, környezeti és társadalmi dimenziót. A társadalmi dimenzió foglalja magában az esélyegyenlőség biztosítását, az emberi jogok tiszteletben tartását, valamint a kultúra, egészség és sport támogatását (STEP program, Új Európa Alapítvány). Ide soroljuk továbbá a munkavállalóink elégedettségét javító intézkedéseket, a biztonságos munkahelyek feltételeinek megteremtését és a közösségépítést.

A MOL-csoportban valamennyi munkavállalónkat illetően érvényre juttatjuk az egyenlő bánásmód elvét és az esélyegyenlőség elősegítését. Munkatársainkat a munkára való alkalmasságuk, illetve teljesítményük alapján ítéljük meg, tekintet nélkül nemükre, faji hovatartozásukra, vallásukra, nemzetiséghez való tartozásukra, bőrszínükre, fogyatékosságukra, szexuális irányultságukra, vagy életkorukra. Működésünk során kimondottan törekszünk a munkahelyi sokszínűség elősegítésére, munkavállalóink különbözőségének tiszteletben tartására. Esélyegyenlőségi tervünkben kiemelt figyelmet fordítunk a családos munkavállalókra, ezen belül a gyermekgondozási távolléten lévőkre, a kisgyermekesekre, a megváltozott munkaképességűekre, az 50 év felettiekre, a valamilyen nemzetiséghez tartozó munkavállalókra és a pályakezdőkre is.

Tagjai vagyunk a Hungarian Business Leaders Fórum, HBLF ROMASTER programjának, melynek célja a tehetséges, hátrányos helyzetű roma diákok felkarolása. Jelenleg is három kimagaslóan tehetséges fiatalt támogatunk, róluk ITT lehet olvasni.

Szigorú egészségvédelmi, biztonságtechnikai és környezetvédelmi (EBK) elveinknek kívánunk megfelelni, célunk dolgozóink egészségmegőrzésének támogatása (lásd munkahelyi egészségfejlesztési, védő és szűrő STEP programunkat) és a munkahelyi balesetek megelőzése.

Az Új Európa Alapítványon keresztül erőfeszítéseket teszünk a humán értékek támogatására, legyen szó kultúráról, oktatásról, sportról, beteg vagy rászoruló gyerekek támogatásáról, vagy éppen az utánpótlás neveléséről. Partnerségre törekszünk a sport, a kultúra és a környezetvédelem területén azon civil kezdeményezésekkel, amelyek élhetőbb és humánusabb környezet kialakítására törekednek.

Társadalmi vállalásaink közé tartoznak közösségépítő programjaink (MOL Bubi, Zöldövezet Program, Motoros Family.)

Társadalmi szerepvállalásunkról részletesebben ITT olvashatsz.

Aktualitások és hírek

2019-03-22

Menő kutyabarát munkahelynek lenni?

Milyen előnyökkel jár kutyabarát munkahelynek lenni? Egyes tanulmányok szerint a kutyák jelenléte bizonyítottan csökkenti a stresszt, egyúttal pedig a teljesítmény […]

Sikerek és tervek

Fejlesztési is üzemeltetési kollégáink több kiemelt projektben is dolgozhattak a 2016-os évben, ebből néhány röviden:

SAP fejlesztés területen kollégáink segítségével 2016 során jelentős szerepet vállalatunk a MOL Magyarország SAP környezetének technikai upgrade-jében, elindítottuk a Fiori technológia bevezetését HR területen, továbbá részt vettünk az SAP IS-Oil és IS-Retail csehországi bevezetésében is.

Kollégáink a Kiskereskedelmi és kártya alkalmazás fejlesztési területről, Kiskereskedelmi és kártya alkalmazás üzemeltetési területről és az Infrastruktúra üzemeltetésről fontos szerepet vállaltak az olasz ENI olajtársaság magyarországi és szlovéniai leányvállalatának 2016-os akvizíciójában. Ezzel a MOL Nyrt. jelentősen növelte kiskereskedelmi és nagykereskedelmi piaci részesedését és megerősítette piacvezető pozícióját  a két üzleti területen. Az integrálási törekvések már a nyár folyamán elkezdődtek mindkét országban, és várhatóan 2016. december végéig sikeresen be is fejeződnek. Magyarországon a kiskereskedelmi töltőállomás hálózat összesen 112 kúttal bővült, így már több mint 450 MOL logóval ellátott kúton lehet MOL üzemanyagot és termékeket vásárolni. A nagykereskedelem területén a MOL ezzel az akvizícióval a piac legnagyobb üzemanyag beszállítója lett. Szlovéniában a MOL piaci jelenléte még relatíve kicsi volt a retail területén, de a 12 új kúttal jelentős pozíciókat szerzett a szlovén főváros, Ljubljana és a forgalmas autópályák környékén.

Az SAP fejlesztési területen a legfontosabb innovációs területünk jelenleg a Fiori technológia, ami a jövőben az SAP elsődleges felhasználói felületévé fog válni, ezért szeretnénk ezt az innovációt mielőbb a felhasználók számára elérhetővé tenni, és ennek keretében megismerni a kapcsolódó újkeletű technológiákat, mint az SAP HANA Cloud Platform, HANA Cloud Integration, stb. Emellett továbbra is tervezünk jelentős szerepet vállalni a MOL Csoport SAP bevezetéseiben, hogy minél jobb megoldásokkal támogassuk az üzletet és elősegítsük a rendszerek egységesítését a MOL Csoporton belül.

HR

Az informatikán számos területen végezzük a munkánkat és ehhez folyamatosan igyekszünk a szakmailag legfelkészültebb kollégákat megtalálni és meglévő szakember csapatunkat fejleszteni. Két újonnan belépett friss diplomásunk véleményét olvashatod itt:

“A MOL IT számos rendszert üzemeltet és támogat. A MOL IT munkatársai kellően tudják leképezni a vállalat integrált működési modelljét, melynek köszönhetően alkalmuk nyílik belelátni az IT folyamatok széles spektrumának tevékenységébe. Továbbá nyelvi kurzusokkal, szakmai és készségfejlesztő tréningekkel igyekszenek hozzájárulni szakmai képzettségünkhöz, amely páratlan lehetőséget nyújt a folyamatos fejlődéshez.” Magyar Klára- IT Szolgáltatás menedzsment Growwwer

“A MOL IT szervezete magas színvonalú munkakörülményeket biztosít és a folyamatos változással fenntartja a munkavállalók érdeklődését. Emellett a MOL IT biztosította számomra, hogy részt vehessek a GROWWW programban, melynek során üzemlátogatásokon és tréningeken vehettünk részt. Ezeken kívül több érdekes előadást is meghallgatunk a vállalattal kapcsolatban. A MOL IT nemcsak a GROWWW-n belül, hanem azon felül is számos képzési lehetőséget nyújt, megteremtve a folyamatos fejlődés lehetőségét.” Sztrik Laura- Petchem Vállalati Alkalmazások Informatikus Growwwer

A MOL folyamatosan méri munkatársai elkötelezettségét, és ennek növelése/fenntartása érdekében akciókat határoz meg. Az elkötelezettség egyik kulcseleme a szakmai tudás és személyes kompetenciák fejlesztésén túl a belső karrierlehetőségek biztosítása is.

A képzési lehetőségeken túl tehetség programokat működtetünk, szakértői és vezetői tehetség programokkal fejlesztjük munkatársainkat, ezentúl terület specifikus tehetség programok is működnek, például az informatikán belül is. A tehetség programok résztvevői amellett, hogy speciális fejlesztési programon vesznek részt, a program végeztével lehetőséget kaphatnak magasabb szakértői vagy vezetői pozíció betöltésére akár saját, akár más szakterületen.

A megüresedő pozíciókat minden esetben vállalaton belül is meghirdetjük, hogy mindenki egyenlő esélyekkel pályázhasson.

Az IT munkatársak számára kompetenciafejlesztő, szakmai képzések (elvárt minősítés vagy elvárt minősítés nélküli), szakmai konferenciák, iskolarendszerű és nyelvi képzések is rendelkezésre állnak. Minden szervezet számára éves képzési terv áll rendelkezésre, melyet a munkatársak igényei szerint használhatnak fel a szervezetek, ezzel is motiválva és fejlesztve őket.

Az egyéni képzéseken túl lehetőség van szervezeti szintű fejlesztési programok elindítására, csapatépítések szervezésére.

Cégünk számos programot, versenyt kínál az egyetemistáknak, így például Growww frissdiplomás programját is. A program keretében a 2007-es indulás óta már 1770 friss diplomás csatlakozott a cégcsoporthoz, 83 százalékuk jelenleg is a csoportnál dolgozik. Emellett a Freshhh nevű olaj- és gázipari online versenyén is már 76 ország több mint 15 000 diákja vett részt az elmúlt nyolc évben.

A Growww programban szakmai és személyes fejlesztést is nyújtunk a résztvevők számára.

 • Business Education Program: a Growww program szakmai fejlesztését képezik a vállalatcsoportól, stratégiáról és az egyes divíziók működéséről szóló előadások, szemináriumok. Célunk, hogy a résztvevők teljes körű képet kapjanak a MOL Groupról, MOL Flagshipről és a MOL leányvállalatokról egyaránt.
 • Site visitek: az elméleti tudás mellett fontosnak tartjuk azt is, hogy a Growww-sok közelről megismerkedjenek az üzleti területekkel, ezért üzemlátogatásokat szervezünk többek között Algyőre vagy Százhalombattán a Dunai Finomítóba.
 • Csoportos projektmunka: mindazt, amit a friss diplomások nálunk megtapasztalnak, végül egy mini-projektmunka során releváns üzleti problémák megoldásán keresztül dolgozhatják fel.
 • Mentoring: a teljes program során belső mentor segíti a szakmai és személyes fejlődést.
 • Buddy rendszer: a buddy-k segítik a beilleszkedést és támogatják a szervezeten belüli eligazodást az első időszakban.
 • Készségfejlesztő tréningek: a szakmai készségek fejlesztése mellett évente több alkalommal szervezünk személyes készségfejlesztő tréningeket is a Growww-sok számára például önismeret és prezentációs technika témakörben.

Elsősorban felsőfokú végzettségű, főleg IT releváns embereket keresünk a MOL hivatalos és Egyetemi karrier oldalakon keresztül, mind pályakezdő, mind tapasztalt kollégákat – főként fejlesztés, üzemeltetés és Project és Program Management területen.

A kiválasztási módszereknél főként telefonos és személyes interjúk segítségével szűrjük meg a jelentkezőket, képesség és készség teszteket használunk, ezentúl vizsgáljuk a jelöltek motivációját is. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor AC-t (Assessment Centre=Értékelő Központ) szervezünk, vagy esettanulmányok kitöltését követően döntünk.

Elkötelezettek vagyunk a jó teljesítmény, a kiválóság díjazása iránt. Kompenzációs rendszerünk úgy épül fel, hogy versenyképes és sokrétű juttatást biztosítson munkavállalóink számára. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy megtaláljuk és alkalmazzuk a legjobb piaci gyakorlatokat, eszközöket, hogy bevonzzuk és megtartsuk a jó munkaerőt.

A MOL-ban kifejlesztett teljesítményértékelő rendszer lényege, hogy mind a szakmai, mind a munkához való attitűd terén teljes értékelést kapjanak a kollégák. Az informatikán az éves értékelésen túl negyedéves és féléves értékeléseket tartanak a csapatok vezetői. A teljesítményértékeléshez bónuszrendszer is kötődik. A kiemelkedő teljesítményeket év végén is jutalmazzuk a bónusz rendszeren túl.

A MOL IT-nál fontosnak tartjuk, hogy munkatársainknak a munkakörnyezeten kívül is biztosítsunk lehetőségeket a közös programokra és kikapcsolódásra. Az évente megrendezésre kerülő egynapos ONE IT Day keretei között kollégáink különböző készségfejlesztő játékokon keresztül ismerhetik meg egymást, tehetik próbára fizikai és szellemi tudásukat és kapcsolódhatnak ki. A ONE IT Day-en az összes MOL telephelyen dolgozó IT-s kolléga részt vesz, amely arra is remek lehetőséget kínál, hogy a különböző IT területen dolgozó kollégák még jobban megismerjék egymást és a későbbiekben egymás szaktudásával segítsék a másik munkavégzését.

Az IT nap mellett a MOL családi napokon, valamint a MOL Piknik és MOL karácsonyon is való részvétel is napi rutinból való kizökkenést szolgálja.

A munka-magánélet egyensúlyát szolgálja az egy éve bevezetett rugalmas munkaidő és rugalmas munkahely intézménye is, mely nagyon népszerű a munkatársak körében.

Vállalatunkban egészségmegőrző program is működik, melynek keretében akár munkahelyi gerinctornán is részt vehetnek a munkavállalók, de csapatépítő lehetőségeket is biztosítunk (STEP program). A cafeteria keret adta lehetőségek között is találhatunk olyat, mely az egészség megőrzést szolgálja, gondolva itt az All you can move sportkártyára vagy egészségpénztári juttatásokra.

Alábbiakban olvashatsz néhány olyan indokot, melyet újonnan belépett kollégáink visszajelzései is megerősítettek, miért jó a MOL-nál dolgozni:

 1. Nemzetközi és multikulturális háttér budapesti székhelyű központtal
 2. Multikulturális környezet, ahol az angol nyelvismeretedet fejlesztheted
 3. Vállalati sokszínűség – generációk együttműködése, vállalati sokszínűség elkötelezett támogatója
 4. Vonzó vállalati programok – családi és sportnapok, szakmai napok, karácsonyi programok
 5. Fiatal tehetségek és tanáraiknak támogatására szerveződött események – Freshhh, MesterM
 6. Széleskörű társadalmi szerepvállalás – hazai sport, közoktatás, kultúra, környezetvédelem, szociális problémák felvállalása és támogatása
 7. Külső Talent programok – GROWWW
 8. Szakmai fejlődés támogatása – szakmai, emberi és vezetői kompetencia tréningek, külső és Belső Talent programok – JUMP
 9. „Wellbeing” hatékony támogatása – ingyenes orvosi szűrések – STEP program
 10. Kismama támogatási program
 11. Munka-magánélet egyensúly támogatása – „Flexible time” és „Flexible place”
 12. Saját étterem és büfé üzemeltetése barátságos árakkal támogatva ezzel a munkavállalókat
 13. Székházban kiépített szolgáltatások– fodrász, posta, szabó, stb.

Munkatársaink egyéni és kreatív kezdeményezéseit folyamatosan honoráljuk, gondolhatunk itt a működési gyakorlat, a technológia, a környezet, az energiatudatosság, a biztonság továbbfejlesztésre. A cég ennek elismeréseként vezette be különböző típusú „Ötledíjait”. Az ötletdíj az anyagi juttatáson túl jelenthet képzésen való részvételt, projektrészvételt, stb.

Kompenzációs rendszerünk része ezentúl az egyéni teljesítményt elismerő bónusz és éves jutalom is.

A vállalat érdekében hosszú távon kifejtett tevékenység elismerésére hoztuk létre életpálya elismerést és a törzsgárda jutalmat, továbbá nyugdíjas munkavállalóink is részesülnek plusz juttatásban karrierjük lezárásakor.

Karrier Mol Nyrt. állások

Munkatársainkkal a tavaszi és őszi állásbörzéken, ezentúl szakmai konferenciákon, egyetemi előadásokon és egyéb tehetségkutató versenyeken is találkozhatsz.

A Mol Nyrt. legfrissebb IT specifikus állásai itt érhetőek el!

Kapcsolat

Juhász Andrea

E-mail cím: andreajuhasz@mol.hu
Telefonszám: +36 20 931 12 39

Mol Nyrt.

E-mail Cím:
Telefonszám:
Weboldal: https://mol.hu/hu/karrier/

Mol Nyrt.

1039 Budapest, Szent István utca 14

Útvonaltervezés

Mol Nyrt.

1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.

Útvonaltervezés

Mol Nyrt.

1117 Budapest, Budafoki út 79.

Útvonaltervezés

Technológiák és módszertanok