• Az első Országos IT Megmérettetés befejeződött!

Országos IT Megmérettetés – Játékszabályzat

 • Az Országos IT Megmérettetés kezdete: 2017. október 2. (hétfő)
 • Végleges regisztráció határideje, kategória választással: 2017. október 1. (vasárnap) 23:59
 • Kategóriák választásának ideje: 2017. szeptember 20-október 1. Legalább egy kategória választása kötelező a játékban való részvételhez.

Választható kategóriák és szakmai hitelesítőik:

A szakmai hitelesítő állítja össze a kérdéseket, feladatokat és magyarázza meg a megoldást szövegesen írva, vagy videó formájában. A játék kiírásával és lebonyolításával kapcsolatban az IThon.info (Továbbiakban: Kiíró) jár el.

A szakmai hitelesítő a fordulónként minimum 1 db, maximum 5 db kérdést állít össze, ami egy átlagos tudású szakember számára 10 perc alatt megoldható. A feladatok egyre nehezedőek. Az első forduló kérdései a kezdő szintnek felelnek meg, az utolsó 3-4 forduló kérdéseit komoly szakmai háttérrel bíró szakemberek tudják vélhetően megoldani.

Minden fordulóban az adott kategória hitelesítőjének logója és profil linkje is szerepel a feladatmegoldó űrlapon és a megoldást magyarázó űrlapon, valamint az összes a versenyt hitelesítő felületen.

Megmérettetés menete:

 • 10 héten át, kategóriánként 10 fordulóban, 10 perces feladatok megoldásával valósul meg a verseny, de egy-egy kivételes fordulóban a 10 perces időintervallumtól eltérhet a Kiíró, amelyről a forduló előtt figyelmezteti a versenyzőt.
 • Az első 7 körben versenyző a feladatokat hétfőtől szombat éjfélig bármikor megoldhatja.
 • Az utolsó 3 körben a feladatok megoldására a versenyzők számára egy előre meghatározott időpontban és időtartamban lesz lehetőség.
 • A megmérettetés elindulását követően minden héten hétfőn e-mailben kapja meg a versenyző az adott feladatot, annyi e-mailben, ahány kategóriában indult. A feladatok megoldására 10 perc áll a versenyző rendelkezésre. A 10 perc letelte után, a megoldás már nem megküldhető, 0 pontnak minősül, de a játékos nem esik ki a versenyből.
 • Egy versenyző egy feladat megoldásával csak egyszer próbálkozhat.
 • A versenyző a feladatok megoldása során az internetet használhatja segítségként.
 • Az aktuális feladatokhoz vezető url linkjét és a megoldásról készült összefoglaló videó, vagy szöveges magyarázathoz vezető url linkjét is e-mailben kapja meg a versenyző.
 • A megmérettetés során, kizárólag a megoldások benyújtására nyitva álló határidőn belül és az egyes feladatok megoldására biztosított időkereten belül megoldott feladatok kerülnek elbírálásra.

Megmérettetés értékelése (abszolút győztes és kategóriagyőztes):

 • A megmérettetés keretében kiírásra kerülő kategóriákban a szervezők kategóriánként győztest hirdetnek. A kategória győztese az a versenyző lesz, aki az adott kategóriában a legtöbb kérdést helyesen válaszolja meg, valamennyi kör összesített időeredménye alapján. Pontszámegyenlőség esetén, a legrövidebb időn belül a feladatokat megoldó versenyző a győztes.
 • Az értékelés során elsődleges szempont a hibátlan megoldás. Szervezők az időeredményt csak azonos számú helyes válasz esetén veszik figyelembe a versenyzők rangsorolásakor.
 • A játék abszolút győztese az a versenyző lesz, aki a legtöbb kategóriában a legtöbb helyes választ adta. Az abszolút győztes kihirdetésénél is holtverseny esetén a versenyzők összesített időeredménye rangsorol. Ha minden kategóriát egyetlen versenyző tud csak hibátlanul megoldani és emiatt pontegyenlőség alakul ki, a hibátlan megoldást adók között sorsolás útján kerül ki az abszolút győztes, mivel ebben az esetben az időeredmény összehasonlítása nem konzekvens.

Nyeremények:

 • Kategóriák győztesei az adott kategóriára meghirdetett nyereményre válnak jogosulttá, melyet az alábbi linken lehet megismerni.
 • Abszolút győztes a főnyereményt kapja meg.
 • A 100%-os teljesítményt elérők a megmérettetést követően egy elit klubba kerülnek, ahol elsőként értesülhetnek értékes információkról, valamint megteremtjük a szakmai networking lehetőségét is a számukra.

Egyéb rendelkezések:

 • Szervező és szakmai hitelesítők kizárják a felelősségüket a játék keretében fellépő mindenfajta adatvesztésért, hibásan, késedelmesen vagy hiányosan általuk vagy részükre megküldött adatért, információért és azokkal kapcsolatban járulékosan fellépő mindennemű kárért.
 • Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a megmérettetés során bármilyen gyanús esemény észlelése esetén az adott személyt egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül kizárják a megmérettetésből.
 • Az egyes feladatok és azok megoldásai szellemi tulajdont képeznek, ennek megfelelően oltalom alatt állnak. Erre vonatkozó engedély nélkül tilos a feladatok és megoldások másolása, sokszorosítása, megosztása és nyilvánosság felé történő közvetítése. A szellemi tulajdon megsértése a megmérettetésből történő kizárást, valamint polgári jogi és büntetőjogi felelősségre vonást eredményez.
 • Bármilyen kérdés esetén itt tudsz minket elérni.
 • Az adott kategóriát hitelesítő szakmai partner alkalmazottja, vagy alvállalkozója nem vehet részt az adott kategória versenyén.

Regisztrációs nyilatkozat

A játékra történő regisztrációval és annak igénybevételével a Felhasználó a játékszabályzatban foglaltakat, valamint az alábbiakat kifejezetten elfogadja. A Szolgáltató a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint saját Adatkezelési Szabályzata rendelkezései szerint jár el. Felhasználó regisztrációjának elküldésével kifejezetten elfogadja a Szolgáltató adatvédelmi szabályzatában foglaltakat.  A Szolgáltató Adatkezelési Szabályzata itt érhető el. Felhasználó elfogadja, hogy a játékba történő regisztrációval egyúttal regisztrál az IThon.info Szolgáltató weboldalára.

Szolgáltató jogosult a játékra regisztrált Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb célzott reklámlevelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztrációkor ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztrációkor illetőleg a hozzájárulás megadásakor rendelkezésre bocsájtott adatok valóságtartalmát. A felhasználói adatszolgáltatás valótlanságáért Szolgáltató a felelősségét kizárja.

A Szolgáltató a hírlevelekben és reklám levelekben biztosítja a leiratkozás lehetőségét, így Felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben Szolgáltató a visszavonást követően a Felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklámlevelet nem küld, továbbá törli a Felhasználó adatait a hírlevélre feliratkozott felhasználók adatai közül.

Készült: Budapest, 2017.09.17.